Докато ни изнасилват с АЕЦ „Белене“

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Германия изкЪрти още ДВА РЕКОРДА по производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Първият е в производството на ел-енергия само от СЛЪНЦЕ, в рамките на един месец и той изглежда ето така (за по-добър преглед и прочит кликайте с мишката върху снимките):

6,45 Тера-Ват-часа се равнява на 6,45 МИЛИАРДА кило-Ват-часа. Количеството е НАД ДВА ПЪТИ произведеното в България от всички източници, за същия календарен период – месец Май 2018-та г.
Вторият изкЪртен рекорд е делът на всички ВЕИ (слънце, вятър, вода и биомаса) в общото електропроизводство на Германия, за същия период – Май 2018-та г.

Върти го – печи го, но без малко 50%. От началото на годината до сега делът на ВЕИ в общото електропроизводство на Германия е малко над 42%, което също е рекорд.

За финал ви припомням, че преди броени дни ви показах и разказах „Различната истина за цената на тока в Германия„. От там става ясно, че, съотношението на цените в Германия и България не е 3:1, както от години ни внушава и лъже (из)родната политико-медийно-енерГЕПИйна мафия, а доста по-различно.

През това време организираната престъпност владееща територията не намира покой, как да ни изпържи с още няколко милиарда по схемата АЕЦ „Белене“.

ВЕИ секторът в България е ПРЕЧКА за развитието на енергетиката в страната. У нас този клон на мафията се използва пак за … източване на джобовете ни, а не за трасиране на бъдещето.

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)