Гриша Ганчев свива активите на “Петрол” с 82 млн. лева

Синдиците на КТБ твърдят, че това е опит да не се върнат парите на банката


Капиталът на “Петрол” да бъде намален от 109 млн. на 27 млн. лева. Това предвижда дневния ред на извънредно общо събрание, насрочено за 27 октомври.

Посочено е, че операцията се прави с цел покриване на загуби, за да може дистрибуторът на горива да продължи да е работещо предприятие.

До намаляване на капитал на фирма се стига, когато заради неизгодни сделки или други задължения активите са се свили. Целта е капиталът да е съпоставим с тяхната стойност, поясниха финансисти.

Това означава, че активи на “Петрол” за 82 млн. лева вече не същестуват или са били прехвърлени извън компанията.

“Целта на тази операция е пределно ясна, а именно дружествата, свързани с групата “Петрол” АД, да не си платят задълженията към КТБ, заявиха синдиците на банката, попитани от “24 часа”.

Чрез серия от цесии и прихващания дългът на компанията към банката, който е над 200 млн. лв., бе заличен. След това контролът над “Петрол” бе поет от няколко компании, свързани с бизнесмена Гриша Ганчев. Сега те ще гласуват и за намаляване на капитала на дружеството.

През февруари т.г. синдиците на КТБ публикуваха анализ за големите длъжници на банката. В него фигурира и “Петрол”. Част от неговите акции са заложени или се притежават от КТБ заради невърнати кредити общо 153 млн. лв., става ясно от него. Проследено е и прехвърлянето на заложените 10 търговски марки от дружеството.

В анализа си синдиците изрично подчертават, че предприемат всички разрешени от закона действия, за да попречат на заличаване на активи на длъжници. Според информирани за действията на “Петрол” вече е сезирана прокуратурата.