Главният прокурор нареди на ДАНС пълна проверка на приватизацията

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да извърши пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства, съобщи пресслужбата на прокуратурата.

Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички направено при следприватизационния надзор.

ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. Във връзка с това службата трябва да установи предприето ли е нещо за разваляне на приватизационните договори, когато те не са били изпълнени.

В обхвата на проверката трябва да бъдат анализирани и одитните доклади на Сметната палата и как са изпълнявани нейните указания.

Прокуратурата спешно да разследва Костов за скандалната приватизация! След 2 години ще е късно

Свирепото разграбване в епохата на Костов

Минало незабравимо | Иван Костов в контрабанда с Косьо Самоковеца и Ники Пилето!