В САЩ отменят проверката на пътниците в над 150 летища

в ПО СВЕТА
Управлението по сигурността на транспорта в САЩ разглежда възможността да се отмени проверката на пътниците и багажа в повече от 150 неголеми летища в страната.

За това съобщава CNN, позовавайки се на вътрешноведомствени документи на УСТ.
Както се отбелязва, работната група в УСТ счита за по-оптимално да бъдат пренесени проверката на багажа и пътниците в самолетите от малки летища към крупните въздушни хъбове, които са крайните точки на маршрута, както и местата за прехвърляне.
Уточнява се, че подобни мерки биха могли да понижат натоварването на персонала на летищата и да икономисат над  $100 млн всяка година. News Front