ВИДЕО: Димитър Недков за 9 май… денят на коя Европа празнуваме на тази дата…

Димитър Недков е висш масон, посветен в най-високата, 33-та степен на масонството и член на международната академия на илюминатите в Рим.