Български енергиен холдинг: Тайна, майна!

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

При повторния отказ от страна на министър Теменужка Петкова да ни информира за изпълнение на ангажимент от подчинения и БЕХ към Европейската Комисия, относно осигуряване на определени количества електроенергия, на определена цена, на енергийната борса тя препраща нашето питане към холдинга. Сега ще можете да се запознаете с отговора на държавната фирма.

За по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката, а после още веднъж:

Значи поисканата информация е отказана, за да не се накърняват финансовите интереси на производителите, а те нарушават изпълнението на ангажимента си към ЕК, за да накърняват нашите, на всички нас, финансови интереси. По този начин АЕЦ „Козлодуй“ трупа астрономически печалби, каквито не е виждала никога за 45 години съществуване. И всичко това от нашите пробити джобове.

ИРОНИЯ НА СЪДБАТА! Числата, които МЕ и БЕХ отказват да ни предоставят вече са ни известни. На мен поне със сигурност. Но както казват държавните представители не мога да ви ги кажа, защото това ще накърни жестоко моите лични финансови интереси. За вашите лични финансови интереси отдавна съм разбрал, че нямате никакви проблеми. Радвам се за вас!

Георги Котев

(Инж. Георги Котев е завършил Московския енергетичен институт. Над 17 години работи тясно в областта на реакторната и ядрена физика в АЕЦ „Козлодуй”.   Работил е в университета на Пиза като ядрен експерт.)