България независимо дали управляват леви, десни или центристи, ако всички те са впримчени в пагубната инерция на отиващия си неолиберален икономически и политически модел

в ПО СВЕТА

Тъжният проблем у нас е не само в дребнотемието, властващо в обществената дискусия, което от отделните дървета на личните пристрастия или интереси не вижда гората на реалните проблеми и повелята на историческия момент. Проблемът е и в това, че ваканцуват не просто политиците. Ваканцува самата политика, като дискусия за бъдещето. Подменена е от прекалено евтино шоу на посредствеността, в което се мерят партийни мускули, лепят се етикети, разменят се махленски обиди. Едните администрират властта ден за ден. Другите кряскат около тях с надеждата да им вземат креслата и да правят същото. Трети искат лустрация на останалите, понеже очевидно са некадърни в условията на плурализъм, да изпъкнат с идеи и дела. Четвърти тръгнали да „разстрелват“ опоненти вместо с аргументи, с примитивни заплахи. Пети, устроили партийната рода до трето коляно на сладки държавни и общински службици из бордове и ведомства, си траят. И прочие. Нищо няма да се промени в България независимо дали управляват леви, десни или центристи, ако всички те са впримчени в пагубната инерция на отиващия си неолиберален икономически и политически модел.

Д-р Борислав Цеков, Фейсбук