България да не мълчи!

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Над 50 граждански организации поискаха от управляващите страната ни да заяви своята позиция против предстоящото ратифициране на Истанбулската конвенция от Съвета на Европейския съюз.

“В случай, че това не стане и запазите мълчание при обсъжданията, Вие безусловно и мълчаливо ще се съгласите Истанбулската конвенция да бъде ратифицирана, като по този начин пренебрегнете решението на Конституционния съд,” посочват организациите в писмото си.

Европейската комисия работи активно за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

През септември България е уведомила на ниво работна група, че няма правна възможност да ратифицира конвенцията, тъй като Конституционният съд я е обявил за противоконституционна. Страната ни до момента не е съобщила какви действия възнамерява да предприеме, вследствие, решението на съда.

В писмото организациите задават въпрос каква позиция страната ни ще вземе, относно ратификацията на Конвенцията от ЕС, при предстоящите обсъждания. Предстои да стане ясно дали България ще се обяви против присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията от Истанбул, съгласно решението на Конституционния съд или ще даде зелена светлина с мълчаливото си съгласие.

“Подписването на Истанбулската конвенция от страна на България произвежда правни последици. Такъв подпис дава основание Съветът да договори присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Следователно изразяването на интерес чрез подписването създава правно основание за преговорите за присъединяване към ЕС”, се посочва още в писмото.

Предвид решение N3 от 27.07.2018 г.. на Конституционния съд на България, обявило Истанбулската конвенция за противоконституционна, гражданските организации отново настояват България да оттегли подписа си от нея.

През септември те поискаха от управляващите в Отворено писмо, подкрепено от над 1580 граждани онлайн, страната ни да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция и да не подкрепя ратифицирането и в ЕС, въз основа решението на Конституционния съд, обявило я за противоконституционна.

В отговор на писмото Министерство на правосъдието заяви, че не подготвя нормативни изменения, които да са в разрез с решението на Конституционния съд, “които по какъвто и начин да въвеждат джендър идеологията в българското законодателство” и че няма процедура за оттегляне на подписа на страната ни.

Гражданската петиция за оттегляне на подписа на България и с искане управляващите да гласуват против ратификацията на Истанбулската конвенция в Съвета на ЕС продължава да събира подкрепа в интернет на: Поискай България да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция!

Писмото може да видите на: Писмо с настояване за ясна позиция против ратификацията на Истанбулската конвенция в ЕС и оттегляне подписа на България

За контакт: Михаела Джоргова
Сдружение “Асоциация общество и ценности”
тел. 0897 859 376
email: sva@sva.bg

Адв. Диньо Бозаджиев
Сдружение “Гражданска инициатива Справедливост”
тел. 089 866 50 20
email: gispravedlivost@gmail.com