Бой по майките докато мърдат! Работодателите против платения отпуск в периода на майчинство..

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Според предлагащите промени в Кодекса на труда, докато жената отглежда детето си, не полага реален труд за работодателя

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява да бъдат предприети действия за промени в Кодекса на труда. С тях трябвало да се спре натрупването на платен годишен отпуск за времето, през което даден служител реално не е полагал труд по собствена воля. От бизнеса уточняват, че визират основно родителския отпуск, съобщава БТА. В момента за времето на отпуск по майчинство се начислява и редовен платен годишен отпуск.

Позицията на АОБР е изпратена до вицепремиера Валери Симеонов и до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Позицията на работодателите е изготвена след решение на Съда на ЕС, съгласно което периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд. Според работодателите този въпрос трябва да бъде оставен в полето на колективното трудово договаряне, а не да бъде уреден с императивни норми.

 Съгласно Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отбелязват от бизнеса. В позицията се допълва още, че резонно, за времето на ползване на тези отпуски, работникът и служителят получава обезщетение от държавното обществено осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд.

Според бизнеса „няма никаква причина този период да се взема предвид при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго предназначение, а именно – възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд“. Новините на NOVA

«Сто тояги на голо – това е най-малкото, което заслужават онези ръководители на работодателски организации, които правят подобни предложения. Целта на много български капиталисти е да превърнат работниците си в нещо като роби, които безкрайно да бъдат експлоатирани. Нека тогава не се чудят, че са толкова мразени и че нормалните хора привиждат във всеки „бизнесмен“ мошеник. » Петър Волгин

ПО ТЕМАТА! 

Унгария дава 33 000 евро за трето дете! В Унгария отпуск по майчинство Орбан го вдигна на 6 години ! Освен това гражданите на Унгария, освен заплатата си  получават и купони, които могат да използват в местни заведения и хотели. . .

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Българийо – мен или нея?