Бизонски черепи за захар…

До масовото нашествие на европейците в Северна Америка броят на бизоните бил приблизително 50 милиона. Местните индиански племена използвали месото на животните за храна, а кожата за облекло, постелки и вигвами. През XIX век обаче заселниците предприемат масово изтребление на бизоните. Масовото избиване на бизоните имало за основна цел да намали броя на индианците като … Продължете с четенето на Бизонски черепи за захар…