БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ ПОЛИТИКИ В ПОЛА! Американския колеж по педиатрия казва „НЕ!“ на интервенциите в пола и джендърството

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Пускам като пост поместения коментар от Ivelin Iliev поради същественото му значение за обществената дискусия около „джендърството“.
Благодаря за труда му и превода!

 

Американският колеж по педиатрия приканва здравните специалисти, преподавателите и законодателите да отхвърлят всички политики, които карат децата да приемат като нормален живот химическата и хирургическата промяна на противоположния пол. Фактите – не идеологията – определят реалността.

1. Човешката сексуалност е обективна биологична двоична черта: „XY“ и „XX“ са генетични маркери за мъж и жена, съответно – не генетични маркери на разстройство. Нормата за човешкия дизайн е замислена като мъжка и женска. Човешката сексуалност е двоична по дизайн, с очевидната цел да пребъде възпроизвеждането и процъфтяването на нашия вид. Този принцип е очевиден. Изключително редките нарушения на сексуалното развитие (DSD), включително, но не само фетуализация на тестисите и вродената хиперплазия на надбъбречните жлези, са всички медицински идентифицируеми отклонения от сексуалната двоична норма и са правилно признати като нарушения на човешкия дизайн. Лицата с DSD (наричани също „intersex“) не представляват трети пол1

2. Никой не се ражда с пол (джендър). Всеки се ражда с биологичен пол. Пол (джендър) (осъзнаване и чувство за себе си като мъж или жена) е социологическа и психологическа концепция; не обективно-биологична. Никой не се ражда с осъзнаването си като мъж или жена; това осъзнаване се развива с течение на времето и, както и всички процеси на развитие, може да бъде дерайлирано от субективните възприятия, взаимоотношения и неблагоприятни преживявания на детето от ранна детска възраст. Хората, които се идентифицират като „чувстващи се като противоположния пол“ или „някъде между тях“, не включват трети пол. Те остават биологични мъже или биологични жени

3. Убеждението на човек, че той или тя е нещо, което не е, в най-добрия случай е знак за объркано мислене. Когато друго здравословно биологично момче вярва, че е момиче, или друго здраво биологично момиче вярва, че е момче, съществува обективен психологически проблем, който се крие в ума, а не в тялото и трябва да се третира като такъв. Тези деца страдат от дисфория на пола. Дисфорията (GD), която по-рано е посочена като нарушение на половата идентичност, е признато психично разстройство в най-новото издание на Диагностичния и статистически наръчник на Американската психиатрична асоциация (DSM-5) .5. Психодинамичните и социални теории за обучение на GD / GID никога не са били опровергани

4. Пубертетът не е болест, а хормоните, блокиращи пубертета, могат да бъдат опасни. Обратими или не, хормоните, блокиращи пубертета, предизвикват състояние на болестта – отсъствието на пубертет и възпрепятстват растежа и плодовитостта на предишно биологично здраво дете.

5. Според DSM-5, 98% от половите (джендър) объркани момчета и 88% от половите (джендър) объркани момичета в крайна сметка приемат биологичния си пол след естествено преминаване през пубертета.

6.На пред пубертетни деца, диагностицирани с полова дисфория, могат да бъдат давани блокери на пубертета, от 11 годишни, и ще изискват хормони на кръстосани-полове в по-късното юношество, за да продължат да се представят за противоположния пол. Тези деца никога няма да могат да заченат каквито и да е генетично свързани деца, дори чрез изкуствена репродуктивна технология. В допълнение кръстосано-половите хормони (тестостерон и естроген) са свързани с опасни здравни рискове, включително, но не само, сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, кръвни съсиреци, инсулт, диабет и рак.7,8,9,10,11

7. Степените на самоубийство са почти двадесет пъти по-високи сред възрастните, които използват хормони на кръстосани-полове и се подлагат на операция за смяна на пола, дори и в Швеция, която е сред най-утвърдените страни за LGBTQ.12 Кой състрадателен и разумен човек би осъдил малките деца на тази съдба знаейки, че след пубертета 88% от момичетата и 98% от момчетата в крайна сметка ще приемат реалността и ще постигнат състояние на психическо и физическо здраве?

8. Кондиционирането на децата да вярват че химическите и хирургическите методи за смяна на противоположния пол са нормални и здравословни, е злоупотреба с деца. Подкрепата на несъответствието между половете като нормално чрез публичното образование и правните политики ще обърка децата и родителите, което ще доведе повече деца да се насочват към „половите клиники“, където ще им бъдат давани лекарства, блокиращи пубертета. Това, на свой ред, практически гарантира, че те ще „избират“ живота си от канцерогенни и иначе токсични хормони от кръстосано-половите органи и вероятно ще поискат ненужното хирургично осакатяване на здравите си части от тялото като подрастващи.

Григор Лилов, Фейсбук