БАБХ и ЕС: кой лъже?

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
Докато сме по-скот от козите и по-овце от овцете, всички „баба Дора“ в България ще плачат всуе.

Отново за избиването на животните в Странджа.

БАБХ (пак си) лъже.

Но не само. Те „гледат в бъдещето“. Вземат решенията си, позовавайки се на резултат, който… ще бъде готов чак след 5 дни!

Да спазим правилото „казал-показал-доказал“:

Заповедта за избиването на животните е с дата 04.07.2018, но тази заповед от 4 юли се позовава на резултат от CIRAD, Франция от…09.07.2018. Тоест, от бъдещето…

Заповед РД 11-1245 от 10.07.2018 г. с. Крайново, с. Странджа и с. Шарково, област Ямбол (10.7.2018г.)

Кой забранява пазарите на ЕС и България за „огнищата“ на „чумата?

Друго, за което БАБХ лъжат, е, че ако си ваксинираме животните, ЕС щял да затвори пазарите си за продукцията от животински произход от България. Ако това е вярно, става непонятно – а защо тогава Турция продава без проблем с тирове своята продукция от ваксинирани животни?

Същото е и по т.н. „огнища на чумата“ (каквито няма, но БАБХ така ги представя документално): РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/954 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2018 година за установяване на определени защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България (нотифицирано под номер С(2018) 4374): ЕС реши България, а не ЕС да забранява продажбата и придвижване на животни и продукти от животински произход (от обявените като заразени и контактни региони към други райони на България и/или ЕС!)

България забранява пускането на пазара на следните стоки извън районите, посочени в приложението, когато тези стоки са произведени от дребни преживни животни, произхождащи от посочените в приложението райони: a)прясно месо; б)мляно месо и месни заготовки, произведени от месото по буква а); в)месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека, произведени от месото по буква а), …сурово мляко и млечни продукти,… г); е)странични животински продукти.

Повтарям: ЕС реши, но БЪЛГАРИЯ забранява! Което означава, че ако България реши, няма да забрани! Не може?! Защо не може?!
Турция не е в ЕС, и за 2017 година има 93 (деветдесет и три) огнища (стр. 7, фиг 5) на ЧДПЖ. Но тировете с нейното месо от ваксинирани животни си пътуват и се разтоварват за продажба из страните в ЕС!

И не, това не е теория на конспирацията и лични размисли над чашка чай. това е отразено в следния документ: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО “ОЦЕНКА НА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛИТЕ ОГНИЩА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЧУМА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (PPR) И БЪРЗА ОЦЕНКА НА РИСКА“ съгласно Заповед РД-11-63/25.06.2018 г. на Директора на ЦОРХВ: Няма данни за обявени огнища в европейската част на Турция през 2018 г. (стр.8, фиг.6).

Щом няма огнища в Турция за 2018 и „чумата“ уж се появи в Странджа, то откъде се е появил вируса?

Той се предава само от болни на здрави животни чрез пряк контакт! БАБХ мълчи, не знае вече 4 месеца!

БАБХ лъже и за мерките, които прилага.

Да погледнем документите, които висят на техния сайт: ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД 11-166/23.01.2018 г. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА БОРБА С ЧУМА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ: раздел VІІ. Мерки при съмнение и потвърждение на болестта (зони): „Б/ Мерки при констатиране на заболяването“ (стр 13-14).
Тоест, да допуснем невъзможното – това, което в действителност не съществува – че имаме доказана констатирана ЧДПЖ. Повтарям – само да допуснем. Не за друго, а защото БАБХ оправдават и обясняват своите действия (и бездействия, представени като действия) именно с тази хипотеза.

От всичко изброено БАБХ прилагат и се стараят да прилагат само маркираното. Всичко останало се отчита, но НЕ Е извършено, вече 4-ти месец след обявяване на „чумата“.

Аналогично е положението и с действията (по-точно – бездействията) на БАБХ по отношение на хипотезата А/ Мерки при съмнение

Това е единственото, което е изпълнено в региона на „огнището“.

Толкова за действията/бездействията на БАБХ.
На какво обаче се основават? Ами на „акредитирана“ „референтна лаборатория“…къде? В България? Не, разбира се! В Европейския съюз! (сякаш ние сме в Бантустан). Във Франция! „Тя с това се занимава„, както казваше колегата Дамян Илиев в едно ТВ предаване.

И коя и каква е тази референтно-акредитирана специализирана лаборатория?

„Лабораторията“ CIRAD в Монпелие, Франция

Френската организация CIRAD (всъщност не е лаборатория!) е с партньори, сред които са фондация „Отворено общество“, Рокфелерови фондове, и фондацията на Мелинда и Бил Гейтс.

Нейни партньори (тоест – спомоществователи) са:

  • Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
  • Global Forum on Agricultural Research (GFAR)
  • World Bank
  • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
  • International Fund for Agricultural Development (IFAD)

CIRAD – Our partnerships – International organizations – International Fund for Agricultural Development (IFAD) – PARTNERS – FOUNDATIONS

Тоест, тя е грантомотивирана.

Заключението на тази „лаборатория“ не е проверено. Не е препотвърдено от друга лаборатория.
Това е грубо нарушение от страна на Министерство на земеделието и горите и лично на министър Румен Порожанов, на БАБХ и лично на д-р Дамян Илиев, както и на подписалия заповедта за избиване на животните инж.Николай Роснев, агроном.

Да, правилно четете: агроном подписва ветеринарна заповед, за ветеринарна ситуация, свързана с ветеринарни мерки и действия, по силата на ветеринарно законодателство.

„Видимите резултати“ са така.

Не вярвате? Заповядайте: Заповедта за избиването на животните РД 11-1245: Подписана е от доктор Дамян Илиев, и от… Инж. агроном Николай Роснев !

Инж. агроном Николай Роснев – Заместник изпълнителен директор с ресори: дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ при ЦУ на БАБХ; дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“; Централна лаборатория по карантина на растенията.

Добре.
Имаме лъжи на БАБХ, имаме щета в огромни размери в резултат на лъжите, действията и бездействията на БАБХ, имаме документи и доказателства (в т.ч. и на техния сайт), имаме и обнародване.

Да сте чули и видяли самосезирана главна или местна Прокуратура?

Не сте, нали?
Правете си изводите. Не сте малки деца.

По темата:

16.07.2018. Фрагмент с участието ми в предаването Делници.

Телевизия Евроком: Първа част, Втора част.
В предаването е и Владимир Павлов, Движение „Възраждане“, от битката за спасяването на животните в #Странджа.