БАБХ,“чума“, газопроводи: Каква е връзката между „чумата“ в Странджа, тези газопроводи и БАБХ?

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Нека ви покажа нещо. Проектите ТАНАПТАП и Набуко. Този общ турски проект събира в себе си газта от следните източници:

– „Син поток“ от Русия; Тръбопроводът е изграден от „Блу Стрийм Пайплайн Б.В.“ (Blue Stream Pipeline B.V.) – съвместно предприятие на компаниите „Газпром“ (Русия) и „Ени“ (Италия) със седалище в Нидерландия.

„Син поток“ е основен газопровод през Черно море, който пренася природен газ от Русия (Краснодарски край) към Турция.

– „Турски поток„, пак от там;

Турски поток е международен проект на газопровод, който се предвижда да минава по дъното на Черно море от Русия (Краснодарски край, гр. Анапа) до Турция.

– ТАНАП, (Шах-Дениз-Карс) от Азербайджан.

Каква е връзката между „чумата“ в Странджа, тези газопроводи и БАБХ?

Според мен такава връзка има право на съществуване поне като хипотеза.

1. ТАНАП е задействан от 12 юни 2018. Северен Кипър, Азербайджан, Турция, Украйна, Сърбия са на откриването в Ескишехир (Стариград, лат.Дорилеум ).

Церемония по откриването на ТАНАП в Ескишехир, Турция, на 12.06.2018. Ровнаг Абдулаев (Шеф на борда на директорите), Мустафа Акънчи (Севрнокипърска турска република), Алиев (Азербайджан), Ердоган (Турция), Порошенко (Украйна), Вучич (Сърбия), Берат Албайрак (Министър на енергията и природните ресурси на Турция)

Това е картата на ТАНАП (трансанатолийския поток) през Турция, която трябва да се разклони, и да стане на Трансадриатически (ТАП) – през Гърция, Виа Егнация – до Италия, и през България, вече под името Набуко.

ТАП – Трансадриатически газопровод: Газопроводът ще започва от Гърция, ще преминава през територията на Албания и Адриатическо море до Италия и ще продължава до Западна Европа. Първоначалното запълване на Трансадриатическия газопровод ще бъде в обем от 10 млрд. куб. м.

Трансадриатическият тръбопровод е проект за газопровод с дължина 520 км, предвиждан да транспортира природен газ от Каспийския регион и Близкия изток до Южна Европа.

Забележете:

Проектът за Трансадриатическия газопровод се поддържа от Европейския съюз като част от планирания Южен газов коридор на Европа.

2. Набуко (който беше спрян) се възобновява като следствие от ТАНАП

3. 25.06.2018 БАБХ обявява огнище за ЧДПЖ точно в Странджа.

При това:

– клиничната картина не съответства;

– аутопсионната находка не съответства;

– епизоотологичните данни и обстоятелства не съответстват;

– европейската част на Турция е свободна от това заболяване за 2018;

– диагностиката и организацията на процеса от страна на БАБХ са ужасни, и резултатите от тази диагностика не заслужават никакво доверие;

– Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИНЯМА акредитация за изследване на ЧДПЖ. А именно тя някак си я „открива“;

– диагностиката във Франция дава обратна връзка за АНОНИМНИ проби. Тоест, невъзможно е определянето на кои животни са положителни; там дори вида на животните е неопределен!

– документацията на БАБХ е не просто в несъответствие, те дори подправят документи и предават документи с невярно съдържание към OIE. Този отчет/доклад, който БАБХ изпраща на OIE е „официален документ с невярно съдържание“. Съгласно НК на България подправянето на документи или умишленото представяне на документи с невярно съдържание за „верни с оригинала“ е престъпление. Наказва се със затвор до 3 години.

Това е първата порция лъжи, представени като отчети от страна на БАБХ към OIE по отношение на несъществуващата, но упорито поддържана лъжа за чумата в Странджа. Тук виждате отчет от БАБХ от 13/09/2018, където те бодро рапортуват (повтарят) за „диагностицирани“ 1 „заразена овца“ и, забележете – за избити/унищожени 203 овце в Болярово.

Фалшифицират подписи и изобщо са в територията между нарушението и престъплението, но в никакъв случай не постъпват адекватно от ветеринарно-медицинска гледна точка. Всички тези протоколи са с вторично заличени подписи, заличен печат, и даже със заличени данни в самия документ!

Протокол с изх. № 2265/19.06.2018 г.(20.7.2018г.)Протокол с изх. № 2356/28.06.2018 г. (20.7.2018г.)Протокол с изх. № 2558/18.07.2018 г. (20.7.2018г.)

– БАБХ и МЗХГ лъжат и в общуването със стопаните, и с медиите. Чума няма трети месец, но заповедта за избиване на животните не се отменя.

Каква е връзката между всичко това и газопроводите?

Да погледнем отново картите:

Виждате, че точката на влизане на тръбата в България е през турската точка Малкочлар.

Търсим Малкочлар. Виждаме го с червената обратна капка. Това е крайната точка на турската граница. Тук достига събирателната газова тръба на ТАНАП, която съгласно проекта продължава под названието НАБУКО.

А за да разберете, защо „чумата избухна“ точно в тези български села, в които бюрократите от БАБХ обявиха, да видим следващата карта.

Ето ви селата, засегнати от „чумата“ съгласно доклада на БАБХ.

Всъщност, цялата фактология от юни досега, цялата документация, и развитието на „болестта“ доказаха, че чума няма. Никаква. Не е и имало. Но животните ги избиха.

Според вас съвпадение ли е, че това са точно селата и землищата срещу точката на влизане на турския газопровод в България към Европа?
Ако бяхте на мястото на Турция, кое щеше да ви е по-изгодно: да водите преговори, да платите макар и малка концесия, и да обезщетявате собствениците, през чиито земи ще мине газопровода ви, или…

…или чрез политически слугинаж на институциите на колонизирана и послушна България да унищожите животните и поминъка на хората? Да изкупите на безценица имотите с къщите (които са по-стари от държавата САЩ като такава) чрез свои подставени лица (предатели-комисионери и посредници дал Господ в нашето Отечество). И когато дойде до строежа на газово-тръбната инфраструктура в България, тръбата поне в граничната част става практически контролирана от турски граждани, от турски фирми, от турски собственици?

Теория на конспирацията?
Погледнете още веднъж картите.
Дайте ми друго обяснение за тези „съвпадения“.

Отчета, изпратен от БАБХ към OIE, където е указана територията на „заразата“, да се разбира – територията за избиване на животните и за обезлюдяване на Странджа.

Всичко това (списъкът не е изчерпателен), показва, че БАБХ и МЗХГ действат с умисъл. Въпреки цялата фактология, служебните им задължения, здравия разум и правилата на ветеринарната медицина те продължават да настояват за неадекватни, вредни, убийствени за животновъдството и стопаните „мерки“. „Мерки“, които нямат здравомислещо оправдание и обяснение. През цялото време и БАБХ и МЗХГ се позовават на външни инстанции. Настояват, че действат съгласно ВЪНШНИ указания, нормативи, регламенти, изисквания и съгласувания.

Вероятните причини за такова системно и продължаващо с месеци поведение е:

– гарантирана безнаказаност от висшестоящ орган за нарушенията и престъпленията им – усвояване на средства за „фантомни“ несъществували овце, които да бъдат осребрени на база отчетени ушни марки. Самите „овце“ са представени за загробени.

– Външно-политическа поръчка с готов сценарий и с международна подкрепа (Франция).

Печеливши от тази ситуация са:

– мултинационални компании вносители на конкурентна на производителите от Странджа продукция.

– Турция – Колониално-административни българоезични чиновници.

Между другото, когато ги питат: „Защо тогава не ваксинираме животните в приграничната зона?„, БАБХ се позовават на евроизисквания, които щели да затворят европазарите за нашата продукция от животински произход, ако нарушим това „правило“. Дали е вярно, в случая не е толкова интересно. Интересно е (и международните шофьори ще го потвърдят), че Турция си изнася за Западна Европа продукция от животински произход от ваксинирани животни без никакви проблеми. Износът от Турция към ЕС не е спирал. Значи, за тях ЕС не слага ограничения? Или БАБХ (пак) лъжат?

P.S. Като продължение на хипотезата, че БАБХ е колониална външно-политическа бухалка с цел унищожаване на поминъка на титулния народ в България: материал за размисъл:“африканска чума по свинете„.Дошла от къде? От Африка? Ами не – (уж) от Румъния.И как дошла? Ами явно е прелетяла. До Тутраканци. Може да е за първи път в историята на ветеринарната медицина и на тази група вируси, но…бюрократите така твърдят.И забележете – къде е Тутраканци?с.Тутраканци, общ. Провадия