Аржентина отказа да плаща на Международния валутен фонд

в ПО СВЕТА

Аржентина отказва да плаща вноските си по кредитите от МВФ