Видими резултати от ГРОБ | Над 410 000 българи са загинали заради бедността, причинена от капитализма в България

в България


Loading...

В 1989г. свършва Студената война (Първата Студена Война)
Студената война се е различава от предишните Световни и други войни по това, че не представлява пряк и явен конфликт между воюващите страни, а се характеризира с терористични и подривни актове, мощна пропаганда и от време на време въоръжен конфликт в съюзническа на някоя от враждуващите страни държава.

България е на страната на загубилата страна. В резултат на това икономическата и социална обществена система се променя напълно.

Гражданите обедняват, като за да го приемат по-лесно започват да им се предлагат храни от ниско качество, а социалните услуги като образование, здравеопазване и много други се орязват.

Голяма част от населението на страната тегли заеми за да оцелява, малко по малко затъва в дългове и няма възможност да ги изплаща.

За да продължат съществуването си милиони граждани продават жилищата си.

Много българи емигрират в чужбина, като над 98% от тях работят неквалифицирана и нископлатена работа.

Всичко това представлява масово обедняване на българския народ.

В резултат на масовото обедняване българският народ:

  • Живее и работи в голям стрес.

  • Храни се с некачествени хранителни продукти.

  • Живее в държава с много престъпления (кражби, продажба на наркотици, убийства и др.)

  • Не се лекува качествено и не получава здравна култура.

  • Поема излишни рискове.

Това води до смърт на българския народ.
Проучване показва, че от 1990г. до сега живота си са загубили над 410000 българи заради масовото обедняване.

Стресът и лошата храна са основната причина за много видове ракови образувания и сърдечни болести, недостигът на средства ограничава все повече българи от здравни услуги, а криминалната престъпност и неспазването на здравословните и безопасни условия на труд, както в работата, така и в бита на хората добавят още смъртни случаи.

В периода 1990-2015 в България са починали приблизително 2 900 000 души по различни причини. Причинените от бедност са над 410 000 българи. / Рodoko.eu

loading...

Последни от България

Борисов бесен

Loading... Към МВР: Зверски тормозите хората! Министър-председателят Борисов се скара на администрацията
Отиди Горе