Управляващата измет е АНУЛИРАЛА възможността за затягане на режима спрямо (!) НЕЗАКОННО пребиваващите орди орки на исляма!

в България

Правителството на ГЕРБ и на Обединените патриоти е анулирало възможността за затягане на режима спрямо незаконно пребиваващи в страната мигранти, както и на чужденци от държави извън ЕС, които имат право на престои на основание осигуряването на работни места на български граждани.

Това става ясно от справка в Информационната система на Министерския съвет, предаде репортер на БГНЕС.

Решението е взето на последното заседание на правителството миналата седмица, но не е обявявано, защото това се е случило в закритата му част.

На 07 април 2017 г. служебният вътрешен министър Пламен Узунов, сега секретар на президента Румен Радев, подлага на обществено обсъждане Проект на Постановление за изменение и допълнени на Правилника за прилагане на Закона за чужденците. Според Дирекция “Правна” на МВР, която е автор на предложенията, тяхното приемане са “предпоставка за ефективно осъществяване на дейностите на дирекция “Миграция” във връзка с регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, както и противодействие на незаконната миграция на територията на Република България”.

Една от предложените поправки засяга предоставянето на жилища под наем на чужденци. “От българските граждани или законно пребиваващи на територията на страната чужденци, които ще предоставят жилище и издръжка на незаконно пребиваващите чужденци на територията на страната, ще бъде въведено изискване да представят нотариално заверена декларация и допълнително се изисква представяне на такава от собственика на жилището”, посочват от МВР и допълват, че приемането на промяната е необходимо заради установени вече злоупотреби.

С друга от предложените поправки се цели създаване на процедура за прилагане и предоставяне на статут “лице без гражданство”.

Предложенията засягат и друга група чужди граждани. Става въпрос за пребиваващи легално в страната на основание регистрирана фирма, в която са наети български граждани. Според службите за сигурност – съществуващите в момента изисквания за този тип основание не са достатъчно строги. В тази връзка се предлага изискване на допълнителни документи, както и въвеждането на “нови по-рестриктивни критерии за получаването на право на продължително пребиваване на визираното основание”.

Вносителите смятат, че с приемането на Постановлението на Министерския съвет, ще се стигне до: “по-голям контрол върху чужденците, които ще кандидатстват за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 или т. 6 от ЗЧРБ; правна възможност за упражняване на правата на чужденците, които ще получат статут на лице без гражданство; защита правото на собственост на лицата, в жилищата на които ще се настаняват незаконно пребиваващите чужденци по реда на чл.72, ал.5 от ППЗЧРБ”.

В рамките на срока за обществено обсъждане, който е изтекъл на 07 май, са постъпили две отрицателни становища – едното е на Върховния комисариат на ООН за бежанците и на собственик на счетоводна кантора, който обслужва чуждестранни граждани.

На 08 юни правителството взима решение, с което направените предложения се оттеглят. Мотиви няма. /БГНЕС

Бойко Борисов преряза гърлото на България. Ето как

Бойко Борисов преряза гърлото на България. Ето как…

 

Последни от България

Отиди Горе