Европейската комисия заяви:  Разпродажбата на българска земя не касае българските граждани! Продажбата на българска територия не е от значение за българските граждани…

Европейската комисия заяви:  БЕЗОГЛЕДНАТА РАЗПРОДАЖБА НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ НЕ КАСАЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С писмо от 10.08.2017 г. ЕК отказа да даде информация за съдържанието на документа, с който изисква ние българите да премахнем и последната пречка пред разпродажбата на най-плодородната и най-евтина земя в Европа – българската. Нямало „надделяващ обществен интерес по въпроса“, казва ЕК. … Продължете с четенето на Европейската комисия заяви:  Разпродажбата на българска земя не касае българските граждани! Продажбата на българска територия не е от значение за българските граждани…